παρεμβολη • PAREMBOLH • parembolē

Search: παρεμβολης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεμβοληςπαρεμβολήπαρεμβολ·ης(fem) gen sg

παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρεμβολη[LXX]παρεμβολ·η
Nom
Accπαρεμβολην[GNT][LXX]παρεμβολ·ην
Datπαρεμβολῃ[LXX]παρεμβολ·ῃ
Genπαρεμβολης[GNT][LXX]παρεμβολ·ης
PlVocπαρεμβολαι[LXX]παρεμβολ·αι
Nom
Accπαρεμβολας[GNT][LXX]παρεμβολ·ας
Datπαρεμβολαις[LXX]παρεμβολ·αις
Genπαρεμβολων[LXX]παρεμβολ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 22:22:36 EST