παρασκευαζω • PARASKEUAZW • paraskeuazō

Search: παρασκευαζοντι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρασκευαζοντι; παρασκευαζοντιπαρασκευάζωπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ι; παρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp mas dat sg; pres act ptcp neu dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρασκευαζοντιπαρασκευάζωπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp mas dat sg
παρασκευαζοντιπαρασκευάζωπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ιpres act ptcp neu dat sg

παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευαζωπαρα·σκευαζ·ωπαρασκευαζομαιπαρα·σκευαζ·ομαι
2ndπαρασκευαζειςπαρα·σκευαζ·ειςπαρασκευαζῃ, παρασκευαζει[LXX], παρασκευαζεσαιπαρα·σκευαζ·ῃ, παρα·σκευαζ·ει classical, παρα·σκευαζ·εσαι alt
3rdπαρασκευαζει[LXX]παρα·σκευαζ·ειπαρασκευαζεται[LXX]παρα·σκευαζ·εται
Pl1stπαρασκευαζομενπαρα·σκευαζ·ομενπαρασκευαζομεθαπαρα·σκευαζ·ομεθα
2ndπαρασκευαζετε[LXX]παρα·σκευαζ·ετεπαρασκευαζεσθεπαρα·σκευαζ·εσθε
3rdπαρασκευαζουσιν, παρασκευαζουσιπαρα·σκευαζ·ουσι(ν)παρασκευαζονταιπαρα·σκευαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευαζωπαρα·σκευαζ·ωπαρασκευαζωμαιπαρα·σκευαζ·ωμαι
2ndπαρασκευαζῃςπαρα·σκευαζ·ῃςπαρασκευαζῃπαρα·σκευαζ·ῃ
3rdπαρασκευαζῃπαρα·σκευαζ·ῃπαρασκευαζηταιπαρα·σκευαζ·ηται
Pl1stπαρασκευαζωμενπαρα·σκευαζ·ωμενπαρασκευαζωμεθαπαρα·σκευαζ·ωμεθα
2ndπαρασκευαζητεπαρα·σκευαζ·ητεπαρασκευαζησθεπαρα·σκευαζ·ησθε
3rdπαρασκευαζωσιν, παρασκευαζωσιπαρα·σκευαζ·ωσι(ν)παρασκευαζωνταιπαρα·σκευαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευαζοιμιπαρα·σκευαζ·οιμιπαρασκευαζοιμηνπαρα·σκευαζ·οιμην
2ndπαρασκευαζοιςπαρα·σκευαζ·οιςπαρασκευαζοιοπαρα·σκευαζ·οιο
3rdπαρασκευαζοιπαρα·σκευαζ·οιπαρασκευαζοιτοπαρα·σκευαζ·οιτο
Pl1stπαρασκευαζοιμενπαρα·σκευαζ·οιμενπαρασκευαζοιμεθαπαρα·σκευαζ·οιμεθα
2ndπαρασκευαζοιτεπαρα·σκευαζ·οιτεπαρασκευαζοισθεπαρα·σκευαζ·οισθε
3rdπαρασκευαζοιεν, παρασκευαζοισανπαρα·σκευαζ·οιεν, παρα·σκευαζ·οισαν altπαρασκευαζοιντοπαρα·σκευαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρασκευαζεπαρα·σκευαζ·επαρασκευαζου[LXX]παρα·σκευαζ·ου
3rdπαρασκευαζετωπαρα·σκευαζ·ετωπαρασκευαζεσθωπαρα·σκευαζ·εσθω
Pl1st
2ndπαρασκευαζετε[LXX]παρα·σκευαζ·ετεπαρασκευαζεσθεπαρα·σκευαζ·εσθε
3rdπαρασκευαζετωσαν, παρασκευαζοντων[GNT]παρα·σκευαζ·ετωσαν, παρα·σκευαζ·οντων classicalπαρασκευαζεσθωσαν, παρασκευαζεσθωνπαρα·σκευαζ·εσθωσαν, παρα·σκευαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρασκευαζειν[LXX]​παρα·σκευαζ·εινπαρασκευαζεσθαι​παρα·σκευαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευαζουσαπαρασκευαζονπαρα·σκευαζ·ουσ·απαρα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρασκευαζωνπαρα·σκευαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρασκευαζουσανπαρασκευαζονταπαρα·σκευαζ·ουσ·ανπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Datπαρασκευαζουσῃπαρασκευαζοντι[LXX]παρα·σκευαζ·ουσ·ῃπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρασκευαζουσηςπαρασκευαζοντοςπαρα·σκευαζ·ουσ·ηςπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρασκευαζουσαιπαρασκευαζοντεςπαρασκευαζονταπαρα·σκευαζ·ουσ·αιπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·εςπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρασκευαζουσαςπαρασκευαζονταςπαρα·σκευαζ·ουσ·αςπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρασκευαζουσαιςπαρασκευαζουσι, παρασκευαζουσινπαρα·σκευαζ·ουσ·αιςπαρα·σκευαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρασκευαζουσωνπαρασκευαζοντων[GNT]παρα·σκευαζ·ουσ·ωνπαρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευαζομενηπαρασκευαζομενεπαρα·σκευαζ·ομεν·ηπαρα·σκευαζ·ομεν·ε
Nomπαρασκευαζομενοςπαρα·σκευαζ·ομεν·ος
Accπαρασκευαζομενηνπαρασκευαζομενονπαρα·σκευαζ·ομεν·ηνπαρα·σκευαζ·ομεν·ον
Datπαρασκευαζομενῃπαρασκευαζομενῳπαρα·σκευαζ·ομεν·ῃπαρα·σκευαζ·ομεν·ῳ
Genπαρασκευαζομενηςπαρασκευαζομενουπαρα·σκευαζ·ομεν·ηςπαρα·σκευαζ·ομεν·ου
PlVocπαρασκευαζομεναιπαρασκευαζομενοιπαρασκευαζομενα[LXX]παρα·σκευαζ·ομεν·αιπαρα·σκευαζ·ομεν·οιπαρα·σκευαζ·ομεν·α
Nom
Accπαρασκευαζομεναςπαρασκευαζομενουςπαρα·σκευαζ·ομεν·αςπαρα·σκευαζ·ομεν·ους
Datπαρασκευαζομεναιςπαρασκευαζομενοιςπαρα·σκευαζ·ομεν·αιςπαρα·σκευαζ·ομεν·οις
Genπαρασκευαζομενωνπαρασκευαζομενωνπαρα·σκευαζ·ομεν·ωνπαρα·σκευαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευαζονπαρα·ε·σκευαζ·ονπαρεσκευαζομηνπαρα·ε·σκευαζ·ομην
2ndπαρεσκευαζεςπαρα·ε·σκευαζ·εςπαρεσκευαζουπαρα·ε·σκευαζ·ου
3rdπαρεσκευαζεν, παρεσκευαζεπαρα·ε·σκευαζ·ε(ν)παρεσκευαζετοπαρα·ε·σκευαζ·ετο
Pl1stπαρεσκευαζομενπαρα·ε·σκευαζ·ομενπαρεσκευαζομεθαπαρα·ε·σκευαζ·ομεθα
2ndπαρεσκευαζετεπαρα·ε·σκευαζ·ετεπαρεσκευαζεσθεπαρα·ε·σκευαζ·εσθε
3rdπαρεσκευαζον, παρεσκευαζοσανπαρα·ε·σκευαζ·ον, παρα·ε·σκευαζ·οσαν altπαρεσκευαζοντοπαρα·ε·σκευαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασωπαρα·σκευα·σωπαρασκευασομαιπαρα·σκευα·σομαι
2ndπαρασκευασειςπαρα·σκευα·σειςπαρασκευασῃ[LXX], παρασκευασει, παρασκευασεσαιπαρα·σκευα·σῃ, παρα·σκευα·σει classical, παρα·σκευα·σεσαι alt
3rdπαρασκευασειπαρα·σκευα·σειπαρασκευασεται[GNT]παρα·σκευα·σεται
Pl1stπαρασκευασομενπαρα·σκευα·σομενπαρασκευασομεθαπαρα·σκευα·σομεθα
2ndπαρασκευασετεπαρα·σκευα·σετεπαρασκευασεσθεπαρα·σκευα·σεσθε
3rdπαρασκευασουσιν, παρασκευασουσιπαρα·σκευα·σουσι(ν)παρασκευασονταιπαρα·σκευα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασοιμιπαρα·σκευα·σοιμιπαρασκευασοιμηνπαρα·σκευα·σοιμην
2ndπαρασκευασοιςπαρα·σκευα·σοιςπαρασκευασοιοπαρα·σκευα·σοιο
3rdπαρασκευασοιπαρα·σκευα·σοιπαρασκευασοιτοπαρα·σκευα·σοιτο
Pl1stπαρασκευασοιμενπαρα·σκευα·σοιμενπαρασκευασοιμεθαπαρα·σκευα·σοιμεθα
2ndπαρασκευασοιτεπαρα·σκευα·σοιτεπαρασκευασοισθεπαρα·σκευα·σοισθε
3rdπαρασκευασοιενπαρα·σκευα·σοιενπαρασκευασοιντοπαρα·σκευα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρασκευασειν​παρα·σκευα·σειν​παρασκευασεσθαι​παρα·σκευα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασουσαπαρασκευασονπαρα·σκευα·σουσ·απαρα·σκευα·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρασκευασωνπαρα·σκευα·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρασκευασουσανπαρασκευασονταπαρα·σκευα·σουσ·ανπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·α
Datπαρασκευασουσῃπαρασκευασοντιπαρα·σκευα·σουσ·ῃπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·ι
Genπαρασκευασουσηςπαρασκευασοντοςπαρα·σκευα·σουσ·ηςπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρασκευασουσαιπαρασκευασοντεςπαρασκευασονταπαρα·σκευα·σουσ·αιπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·εςπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρασκευασουσαςπαρασκευασονταςπαρα·σκευα·σουσ·αςπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·ας
Datπαρασκευασουσαιςπαρασκευασουσι, παρασκευασουσινπαρα·σκευα·σουσ·αιςπαρα·σκευα·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρασκευασουσωνπαρασκευασοντωνπαρα·σκευα·σουσ·ωνπαρα·σκευα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασομενηπαρασκευασομενεπαρα·σκευα·σομεν·ηπαρα·σκευα·σομεν·ε
Nomπαρασκευασομενοςπαρα·σκευα·σομεν·ος
Accπαρασκευασομενηνπαρασκευασομενονπαρα·σκευα·σομεν·ηνπαρα·σκευα·σομεν·ον
Datπαρασκευασομενῃπαρασκευασομενῳπαρα·σκευα·σομεν·ῃπαρα·σκευα·σομεν·ῳ
Genπαρασκευασομενηςπαρασκευασομενουπαρα·σκευα·σομεν·ηςπαρα·σκευα·σομεν·ου
PlVocπαρασκευασομεναιπαρασκευασομενοιπαρασκευασομεναπαρα·σκευα·σομεν·αιπαρα·σκευα·σομεν·οιπαρα·σκευα·σομεν·α
Nom
Accπαρασκευασομεναςπαρασκευασομενουςπαρα·σκευα·σομεν·αςπαρα·σκευα·σομεν·ους
Datπαρασκευασομεναιςπαρασκευασομενοιςπαρα·σκευα·σομεν·αιςπαρα·σκευα·σομεν·οις
Genπαρασκευασομενωνπαρασκευασομενωνπαρα·σκευα·σομεν·ωνπαρα·σκευα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασαπαρα·ε·σκευα·σαπαρεσκευασαμηνπαρα·ε·σκευα·σαμην
2ndπαρεσκευασαςπαρα·ε·σκευα·σαςπαρεσκευασωπαρα·ε·σκευα·σω
3rdπαρεσκευασεν, παρεσκευασεπαρα·ε·σκευα·σε(ν)παρεσκευασατοπαρα·ε·σκευα·σατο
Pl1stπαρεσκευασαμενπαρα·ε·σκευα·σαμενπαρεσκευασαμεθαπαρα·ε·σκευα·σαμεθα
2ndπαρεσκευασατεπαρα·ε·σκευα·σατεπαρεσκευασασθεπαρα·ε·σκευα·σασθε
3rdπαρεσκευασανπαρα·ε·σκευα·σανπαρεσκευασαντο[LXX]παρα·ε·σκευα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασωπαρα·σκευα·σωπαρασκευασωμαιπαρα·σκευα·σωμαι
2ndπαρασκευασῃςπαρα·σκευα·σῃςπαρασκευασῃ[LXX]παρα·σκευα·σῃ
3rdπαρασκευασῃ[LXX]παρα·σκευα·σῃπαρασκευασηταιπαρα·σκευα·σηται
Pl1stπαρασκευασωμενπαρα·σκευα·σωμενπαρασκευασωμεθαπαρα·σκευα·σωμεθα
2ndπαρασκευασητεπαρα·σκευα·σητεπαρασκευασησθεπαρα·σκευα·σησθε
3rdπαρασκευασωσιν, παρασκευασωσιπαρα·σκευα·σωσι(ν)παρασκευασωνταιπαρα·σκευα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασαιμιπαρα·σκευα·σαιμιπαρασκευασαιμηνπαρα·σκευα·σαιμην
2ndπαρασκευασαις, παρασκευασειαςπαρα·σκευα·σαις, παρα·σκευα·σειας classicalπαρασκευασαιοπαρα·σκευα·σαιο
3rdπαρασκευασαι[LXX], παρασκευασειεπαρα·σκευα·σαι, παρα·σκευα·σειε classicalπαρασκευασαιτοπαρα·σκευα·σαιτο
Pl1stπαρασκευασαιμενπαρα·σκευα·σαιμενπαρασκευασαιμεθαπαρα·σκευα·σαιμεθα
2ndπαρασκευασαιτεπαρα·σκευα·σαιτεπαρασκευασαισθεπαρα·σκευα·σαισθε
3rdπαρασκευασαιεν, παρασκευασαισαν, παρασκευασειαν, παρασκευασειενπαρα·σκευα·σαιεν, παρα·σκευα·σαισαν alt, παρα·σκευα·σειαν classical, παρα·σκευα·σειεν classicalπαρασκευασαιντοπαρα·σκευα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρασκευασονπαρα·σκευα·σονπαρασκευασαι[LXX]παρα·σκευα·σαι
3rdπαρασκευασατωπαρα·σκευα·σατωπαρασκευασασθωπαρα·σκευα·σασθω
Pl1st
2ndπαρασκευασατε[LXX]παρα·σκευα·σατεπαρασκευασασθε[LXX]παρα·σκευα·σασθε
3rdπαρασκευασατωσαν, παρασκευασαντωνπαρα·σκευα·σατωσαν, παρα·σκευα·σαντων classicalπαρασκευασασθωσαν, παρασκευασασθωνπαρα·σκευα·σασθωσαν, παρα·σκευα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρασκευασαι[LXX]​παρα·σκευα·σαιπαρασκευασασθαι[LXX]​παρα·σκευα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασασαπαρασκευασαςπαρασκευασανπαρα·σκευα·σασ·απαρα·σκευα·σα[ντ]·ςπαρα·σκευα·σαν[τ]
Nom
Accπαρασκευασασανπαρασκευασανταπαρα·σκευα·σασ·ανπαρα·σκευα·σαντ·α
Datπαρασκευασασῃπαρασκευασαντιπαρα·σκευα·σασ·ῃπαρα·σκευα·σαντ·ι
Genπαρασκευασασηςπαρασκευασαντοςπαρα·σκευα·σασ·ηςπαρα·σκευα·σαντ·ος
PlVocπαρασκευασασαιπαρασκευασαντεςπαρασκευασανταπαρα·σκευα·σασ·αιπαρα·σκευα·σαντ·εςπαρα·σκευα·σαντ·α
Nom
Accπαρασκευασασαςπαρασκευασανταςπαρα·σκευα·σασ·αςπαρα·σκευα·σαντ·ας
Datπαρασκευασασαιςπαρασκευασασι, παρασκευασασινπαρα·σκευα·σασ·αιςπαρα·σκευα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρασκευασασωνπαρασκευασαντωνπαρα·σκευα·σασ·ωνπαρα·σκευα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασαμενηπαρασκευασαμενεπαρα·σκευα·σαμεν·ηπαρα·σκευα·σαμεν·ε
Nomπαρασκευασαμενοςπαρα·σκευα·σαμεν·ος
Accπαρασκευασαμενηνπαρασκευασαμενονπαρα·σκευα·σαμεν·ηνπαρα·σκευα·σαμεν·ον
Datπαρασκευασαμενῃπαρασκευασαμενῳπαρα·σκευα·σαμεν·ῃπαρα·σκευα·σαμεν·ῳ
Genπαρασκευασαμενηςπαρασκευασαμενουπαρα·σκευα·σαμεν·ηςπαρα·σκευα·σαμεν·ου
PlVocπαρασκευασαμεναιπαρασκευασαμενοιπαρασκευασαμεναπαρα·σκευα·σαμεν·αιπαρα·σκευα·σαμεν·οιπαρα·σκευα·σαμεν·α
Nom
Accπαρασκευασαμεναςπαρασκευασαμενουςπαρα·σκευα·σαμεν·αςπαρα·σκευα·σαμεν·ους
Datπαρασκευασαμεναιςπαρασκευασαμενοιςπαρα·σκευα·σαμεν·αιςπαρα·σκευα·σαμεν·οις
Genπαρασκευασαμενωνπαρασκευασαμενωνπαρα·σκευα·σαμεν·ωνπαρα·σκευα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασμαιπαρ·εσκευασ·μαι
2ndπαρεσκευασαιπαρ·εσκευασ·[σ]αι
3rdπαρεσκευασται[GNT]παρ·εσκευασ·ται
Pl1stπαρεσκευασμεθαπαρ·εσκευασ·μεθα
2ndπαρεσκευασθεπαρ·εσκευασ·[σ]θε
3rdπαρεσκευαδαταιπαρ·εσκευασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασομαιπαρ·εσκευασ·[σ]ομαι
2ndπαρεσκευασῃ, παρεσκευασειπαρ·εσκευασ·[σ]ῃ, παρ·εσκευασ·[σ]ει classical
3rdπαρεσκευασεταιπαρ·εσκευασ·[σ]εται
Pl1stπαρεσκευασομεθαπαρ·εσκευασ·[σ]ομεθα
2ndπαρεσκευασεσθεπαρ·εσκευασ·[σ]εσθε
3rdπαρεσκευασονταιπαρ·εσκευασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασοιμηνπαρ·εσκευασ·[σ]οιμην
2ndπαρεσκευασοιοπαρ·εσκευασ·[σ]οιο
3rdπαρεσκευασοιτοπαρ·εσκευασ·[σ]οιτο
Pl1stπαρεσκευασοιμεθαπαρ·εσκευασ·[σ]οιμεθα
2ndπαρεσκευασοισθεπαρ·εσκευασ·[σ]οισθε
3rdπαρεσκευασοιντοπαρ·εσκευασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεσκευασοπαρ·εσκευασ·[σ]ο
3rdπαρεσκευασθωπαρ·εσκευασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπαρεσκευασθεπαρ·εσκευασ·[σ]θε
3rdπαρεσκευασθωσαν, παρεσκευασθωνπαρ·εσκευασ·[σ]θωσαν, παρ·εσκευασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεσκευασθαι​παρ·εσκευασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεσκευασεσθαι​παρ·εσκευασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεσκευασμενη[LXX]παρεσκευασμενεπαρ·εσκευασ·μεν·ηπαρ·εσκευασ·μεν·ε
Nomπαρεσκευασμενοςπαρ·εσκευασ·μεν·ος
Accπαρεσκευασμενηνπαρεσκευασμενονπαρ·εσκευασ·μεν·ηνπαρ·εσκευασ·μεν·ον
Datπαρεσκευασμενῃπαρεσκευασμενῳπαρ·εσκευασ·μεν·ῃπαρ·εσκευασ·μεν·ῳ
Genπαρεσκευασμενηςπαρεσκευασμενουπαρ·εσκευασ·μεν·ηςπαρ·εσκευασ·μεν·ου
PlVocπαρεσκευασμεναιπαρεσκευασμενοι[GNT][LXX]παρεσκευασμεναπαρ·εσκευασ·μεν·αιπαρ·εσκευασ·μεν·οιπαρ·εσκευασ·μεν·α
Nom
Accπαρεσκευασμεναςπαρεσκευασμενουςπαρ·εσκευασ·μεν·αςπαρ·εσκευασ·μεν·ους
Datπαρεσκευασμεναιςπαρεσκευασμενοιςπαρ·εσκευασ·μεν·αιςπαρ·εσκευασ·μεν·οις
Genπαρεσκευασμενωνπαρεσκευασμενωνπαρ·εσκευασ·μεν·ωνπαρ·εσκευασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασμηνπαρ·ε·εσκευασ·μην
2ndπαρεσκευασοπαρ·ε·εσκευασ·[σ]ο
3rdπαρεσκευαστοπαρ·ε·εσκευασ·το
Pl1stπαρεσκευασμεθαπαρ·ε·εσκευασ·μεθα
2ndπαρεσκευασθεπαρ·ε·εσκευασ·[σ]θε
3rdπαρεσκευαδατοπαρ·ε·εσκευασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρεσκευασθηνπαρα·ε·σκευασ·θην
2ndπαρεσκευασθηςπαρα·ε·σκευασ·θης
3rdπαρεσκευασθηπαρα·ε·σκευασ·θη
Pl1stπαρεσκευασθημενπαρα·ε·σκευασ·θημεν
2ndπαρεσκευασθητεπαρα·ε·σκευασ·θητε
3rdπαρεσκευασθησανπαρα·ε·σκευασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασθησομαιπαρα·σκευασ·θησομαι
2ndπαρασκευασθησῃ, παρασκευασθησειπαρα·σκευασ·θησῃ, παρα·σκευασ·θησει classical
3rdπαρασκευασθησεταιπαρα·σκευασ·θησεται
Pl1stπαρασκευασθησομεθαπαρα·σκευασ·θησομεθα
2ndπαρασκευασθησεσθεπαρα·σκευασ·θησεσθε
3rdπαρασκευασθησονταιπαρα·σκευασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασθωπαρα·σκευασ·θω
2ndπαρασκευασθῃςπαρα·σκευασ·θῃς
3rdπαρασκευασθῃπαρα·σκευασ·θῃ
Pl1stπαρασκευασθωμενπαρα·σκευασ·θωμεν
2ndπαρασκευασθητεπαρα·σκευασ·θητε
3rdπαρασκευασθωσιν, παρασκευασθωσιπαρα·σκευασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασθειηνπαρα·σκευασ·θειην
2ndπαρασκευασθειηςπαρα·σκευασ·θειης
3rdπαρασκευασθειηπαρα·σκευασ·θειη
Pl1stπαρασκευασθειημεν, παρασκευασθειμενπαρα·σκευασ·θειημεν, παρα·σκευασ·θειμεν classical
2ndπαρασκευασθειητε, παρασκευασθειτεπαρα·σκευασ·θειητε, παρα·σκευασ·θειτε classical
3rdπαρασκευασθειησαν, παρασκευασθειενπαρα·σκευασ·θειησαν, παρα·σκευασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρασκευασθησοιμηνπαρα·σκευασ·θησοιμην
2ndπαρασκευασθησοιοπαρα·σκευασ·θησοιο
3rdπαρασκευασθησοιτοπαρα·σκευασ·θησοιτο
Pl1stπαρασκευασθησοιμεθαπαρα·σκευασ·θησοιμεθα
2ndπαρασκευασθησοισθεπαρα·σκευασ·θησοισθε
3rdπαρασκευασθησοιντοπαρα·σκευασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρασκευασθητιπαρα·σκευασ·θητι
3rdπαρασκευασθητωπαρα·σκευασ·θητω
Pl1st
2ndπαρασκευασθητεπαρα·σκευασ·θητε
3rdπαρασκευασθητωσαν, παρασκευασθεντωνπαρα·σκευασ·θητωσαν, παρα·σκευασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παρασκευασθηναι​παρα·σκευασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παρασκευασθησεσθαι​παρα·σκευασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασθεισαπαρασκευασθειςπαρασκευασθενπαρα·σκευασ·θεισ·απαρα·σκευασ·θει[ντ]·ςπαρα·σκευασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαρασκευασθεισανπαρασκευασθεντα[LXX]παρα·σκευασ·θεισ·ανπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·α
Datπαρασκευασθεισῃπαρασκευασθεντιπαρα·σκευασ·θεισ·ῃπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·ι
Genπαρασκευασθεισηςπαρασκευασθεντοςπαρα·σκευασ·θεισ·ηςπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαρασκευασθεισαιπαρασκευασθεντεςπαρασκευασθεντα[LXX]παρα·σκευασ·θεισ·αιπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·εςπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαρασκευασθεισαςπαρασκευασθενταςπαρα·σκευασ·θεισ·αςπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·ας
Datπαρασκευασθεισαιςπαρασκευασθεισι, παρασκευασθεισινπαρα·σκευασ·θεισ·αιςπαρα·σκευασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαρασκευασθεισωνπαρασκευασθεντωνπαρα·σκευασ·θεισ·ωνπαρα·σκευασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασκευασθησομενηπαρασκευασθησομενεπαρα·σκευασ·θησομεν·ηπαρα·σκευασ·θησομεν·ε
Nomπαρασκευασθησομενοςπαρα·σκευασ·θησομεν·ος
Accπαρασκευασθησομενηνπαρασκευασθησομενονπαρα·σκευασ·θησομεν·ηνπαρα·σκευασ·θησομεν·ον
Datπαρασκευασθησομενῃπαρασκευασθησομενῳπαρα·σκευασ·θησομεν·ῃπαρα·σκευασ·θησομεν·ῳ
Genπαρασκευασθησομενηςπαρασκευασθησομενουπαρα·σκευασ·θησομεν·ηςπαρα·σκευασ·θησομεν·ου
PlVocπαρασκευασθησομεναιπαρασκευασθησομενοιπαρασκευασθησομεναπαρα·σκευασ·θησομεν·αιπαρα·σκευασ·θησομεν·οιπαρα·σκευασ·θησομεν·α
Nom
Accπαρασκευασθησομεναςπαρασκευασθησομενουςπαρα·σκευασ·θησομεν·αςπαρα·σκευασ·θησομεν·ους
Datπαρασκευασθησομεναιςπαρασκευασθησομενοιςπαρα·σκευασ·θησομεν·αιςπαρα·σκευασ·θησομεν·οις
Genπαρασκευασθησομενωνπαρασκευασθησομενωνπαρα·σκευασ·θησομεν·ωνπαρα·σκευασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 22:56:07 EDT