παρανομεω • PARANOMEW • paranomeō

Search: παρανομων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρανομωνπαρανομέωπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρανομωνπαρανομέωπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρανομωπαρα·νομ(ε)·ωπαρανομουμαιπαρα·νομ(ε)·ομαι
2ndπαρανομεις[LXX]παρα·νομ(ε)·ειςπαρανομῃ, παρανομει, παρανομεισαιπαρα·νομ(ε)·ῃ, παρα·νομ(ε)·ει classical, παρα·νομ(ε)·εσαι alt
3rdπαρανομειπαρα·νομ(ε)·ειπαρανομειταιπαρα·νομ(ε)·εται
Pl1stπαρανομουμενπαρα·νομ(ε)·ομενπαρανομουμεθαπαρα·νομ(ε)·ομεθα
2ndπαρανομειτε[LXX]παρα·νομ(ε)·ετεπαρανομεισθεπαρα·νομ(ε)·εσθε
3rdπαρανομουσιν[LXX], παρανομουσιπαρα·νομ(ε)·ουσι(ν), παρα·νομ(ε)·ουσι(ν)παρανομουνταιπαρα·νομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρανομωπαρα·νομ(ε)·ωπαρανομωμαιπαρα·νομ(ε)·ωμαι
2ndπαρανομῃςπαρα·νομ(ε)·ῃςπαρανομῃπαρα·νομ(ε)·ῃ
3rdπαρανομῃπαρα·νομ(ε)·ῃπαρανομηταιπαρα·νομ(ε)·ηται
Pl1stπαρανομωμενπαρα·νομ(ε)·ωμενπαρανομωμεθαπαρα·νομ(ε)·ωμεθα
2ndπαρανομητεπαρα·νομ(ε)·ητεπαρανομησθεπαρα·νομ(ε)·ησθε
3rdπαρανομωσιν, παρανομωσιπαρα·νομ(ε)·ωσι(ν)παρανομωνταιπαρα·νομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρανομοιμιπαρα·νομ(ε)·οιμιπαρανομοιμηνπαρα·νομ(ε)·οιμην
2ndπαρανομοις[LXX]παρα·νομ(ε)·οιςπαρανομοιοπαρα·νομ(ε)·οιο
3rdπαρανομοι[LXX]παρα·νομ(ε)·οιπαρανομοιτοπαρα·νομ(ε)·οιτο
Pl1stπαρανομοιμενπαρα·νομ(ε)·οιμενπαρανομοιμεθαπαρα·νομ(ε)·οιμεθα
2ndπαρανομοιτεπαρα·νομ(ε)·οιτεπαρανομοισθεπαρα·νομ(ε)·οισθε
3rdπαρανομοιεν, παρανομοισανπαρα·νομ(ε)·οιεν, παρα·νομ(ε)·οισαν altπαρανομοιντοπαρα·νομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρανομειπαρα·νομ(ε)·επαρανομου[LXX]παρα·νομ(ε)·ου
3rdπαρανομειτωπαρα·νομ(ε)·ετωπαρανομεισθωπαρα·νομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαρανομειτε[LXX]παρα·νομ(ε)·ετεπαρανομεισθεπαρα·νομ(ε)·εσθε
3rdπαρανομειτωσαν, παρανομουντων[LXX]παρα·νομ(ε)·ετωσαν, παρα·νομ(ε)·οντων classicalπαρανομεισθωσαν, παρανομεισθωνπαρα·νομ(ε)·εσθωσαν, παρα·νομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρανομειν[LXX]​παρα·νομ(ε)·εινπαρανομεισθαι​παρα·νομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρανομουσαπαρανομουνπαρα·νομ(ε)·ουσ·απαρα·νομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρανομων[GNT][LXX]παρα·νομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρανομουσανπαρανομουνταπαρα·νομ(ε)·ουσ·ανπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρανομουσῃπαρανομουντιπαρα·νομ(ε)·ουσ·ῃπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρανομουσης[LXX]παρανομουντος[LXX]παρα·νομ(ε)·ουσ·ηςπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρανομουσαιπαρανομουντεςπαρανομουνταπαρα·νομ(ε)·ουσ·αιπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρανομουσαςπαρανομουνταςπαρα·νομ(ε)·ουσ·αςπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρανομουσαιςπαρανομουσι, παρανομουσιν[LXX]παρα·νομ(ε)·ουσ·αιςπαρα·νομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), παρα·νομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρανομουσωνπαρανομουντων[LXX]παρα·νομ(ε)·ουσ·ωνπαρα·νομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρανομουμενηπαρανομουμενεπαρα·νομ(ε)·ομεν·ηπαρα·νομ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρανομουμενοςπαρα·νομ(ε)·ομεν·ος
Accπαρανομουμενηνπαρανομουμενονπαρα·νομ(ε)·ομεν·ηνπαρα·νομ(ε)·ομεν·ον
Datπαρανομουμενῃπαρανομουμενῳπαρα·νομ(ε)·ομεν·ῃπαρα·νομ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρανομουμενηςπαρανομουμενουπαρα·νομ(ε)·ομεν·ηςπαρα·νομ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρανομουμεναιπαρανομουμενοιπαρανομουμεναπαρα·νομ(ε)·ομεν·αιπαρα·νομ(ε)·ομεν·οιπαρα·νομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρανομουμεναςπαρανομουμενουςπαρα·νομ(ε)·ομεν·αςπαρα·νομ(ε)·ομεν·ους
Datπαρανομουμεναιςπαρανομουμενοιςπαρα·νομ(ε)·ομεν·αιςπαρα·νομ(ε)·ομεν·οις
Genπαρανομουμενωνπαρανομουμενωνπαρα·νομ(ε)·ομεν·ωνπαρα·νομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενομουν, παρηνομουν[LXX]παρα·ε·νομ(ε)·ον, παρ·ε·ανομ(ε)·ονπαρενομουμην, παρηνομουμηνπαρα·ε·νομ(ε)·ομην, παρ·ε·ανομ(ε)·ομην
2ndπαρενομεις, παρηνομειςπαρα·ε·νομ(ε)·ες, παρ·ε·ανομ(ε)·εςπαρενομου, παρηνομουπαρα·ε·νομ(ε)·ου, παρ·ε·ανομ(ε)·ου
3rdπαρενομει, παρηνομειπαρα·ε·νομ(ε)·ε, παρ·ε·ανομ(ε)·επαρενομειτο, παρηνομειτοπαρα·ε·νομ(ε)·ετο, παρ·ε·ανομ(ε)·ετο
Pl1stπαρενομουμεν, παρηνομουμενπαρα·ε·νομ(ε)·ομεν, παρ·ε·ανομ(ε)·ομενπαρενομουμεθα, παρηνομουμεθαπαρα·ε·νομ(ε)·ομεθα, παρ·ε·ανομ(ε)·ομεθα
2ndπαρενομειτε, παρηνομειτεπαρα·ε·νομ(ε)·ετε, παρ·ε·ανομ(ε)·ετεπαρενομεισθε, παρηνομεισθεπαρα·ε·νομ(ε)·εσθε, παρ·ε·ανομ(ε)·εσθε
3rdπαρενομουν, παρενομουσαν, παρηνομουν[LXX], παρηνομουσανπαρα·ε·νομ(ε)·ον, παρα·ε·νομ(ε)·οσαν alt, παρ·ε·ανομ(ε)·ον, παρ·ε·ανομ(ε)·οσαν altπαρενομουντο, παρηνομουντοπαρα·ε·νομ(ε)·οντο, παρ·ε·ανομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενομησα, παρηνομησαπαρα·ε·νομη·σα, παρ·ε·ανομη·σαπαρενομησαμην, παρηνομησαμηνπαρα·ε·νομη·σαμην, παρ·ε·ανομη·σαμην
2ndπαρενομησας, παρηνομησαςπαρα·ε·νομη·σας, παρ·ε·ανομη·σαςπαρενομησω, παρηνομησωπαρα·ε·νομη·σω, παρ·ε·ανομη·σω
3rdπαρενομησεν, παρενομησε, παρηνομησεν, παρηνομησεπαρα·ε·νομη·σε(ν), παρ·ε·ανομη·σε(ν)παρενομησατο, παρηνομησατοπαρα·ε·νομη·σατο, παρ·ε·ανομη·σατο
Pl1stπαρενομησαμεν, παρηνομησαμενπαρα·ε·νομη·σαμεν, παρ·ε·ανομη·σαμενπαρενομησαμεθα, παρηνομησαμεθαπαρα·ε·νομη·σαμεθα, παρ·ε·ανομη·σαμεθα
2ndπαρενομησατε, παρηνομησατεπαρα·ε·νομη·σατε, παρ·ε·ανομη·σατεπαρενομησασθε, παρηνομησασθεπαρα·ε·νομη·σασθε, παρ·ε·ανομη·σασθε
3rdπαρενομησαν, παρηνομησανπαρα·ε·νομη·σαν, παρ·ε·ανομη·σανπαρενομησαντο, παρηνομησαντοπαρα·ε·νομη·σαντο, παρ·ε·ανομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρανομησωπαρα·νομη·σωπαρανομησωμαιπαρα·νομη·σωμαι
2ndπαρανομησῃςπαρα·νομη·σῃςπαρανομησῃπαρα·νομη·σῃ
3rdπαρανομησῃπαρα·νομη·σῃπαρανομησηταιπαρα·νομη·σηται
Pl1stπαρανομησωμενπαρα·νομη·σωμενπαρανομησωμεθαπαρα·νομη·σωμεθα
2ndπαρανομησητεπαρα·νομη·σητεπαρανομησησθεπαρα·νομη·σησθε
3rdπαρανομησωσιν, παρανομησωσιπαρα·νομη·σωσι(ν)παρανομησωνταιπαρα·νομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρανομησαιμιπαρα·νομη·σαιμιπαρανομησαιμηνπαρα·νομη·σαιμην
2ndπαρανομησαις, παρανομησειαςπαρα·νομη·σαις, παρα·νομη·σειας classicalπαρανομησαιοπαρα·νομη·σαιο
3rdπαρανομησαι, παρανομησειεπαρα·νομη·σαι, παρα·νομη·σειε classicalπαρανομησαιτοπαρα·νομη·σαιτο
Pl1stπαρανομησαιμενπαρα·νομη·σαιμενπαρανομησαιμεθαπαρα·νομη·σαιμεθα
2ndπαρανομησαιτεπαρα·νομη·σαιτεπαρανομησαισθεπαρα·νομη·σαισθε
3rdπαρανομησαιεν, παρανομησαισαν, παρανομησειαν, παρανομησειενπαρα·νομη·σαιεν, παρα·νομη·σαισαν alt, παρα·νομη·σειαν classical, παρα·νομη·σειεν classicalπαρανομησαιντοπαρα·νομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρανομησονπαρα·νομη·σονπαρανομησαιπαρα·νομη·σαι
3rdπαρανομησατωπαρα·νομη·σατωπαρανομησασθωπαρα·νομη·σασθω
Pl1st
2ndπαρανομησατεπαρα·νομη·σατεπαρανομησασθεπαρα·νομη·σασθε
3rdπαρανομησατωσαν, παρανομησαντωνπαρα·νομη·σατωσαν, παρα·νομη·σαντων classicalπαρανομησασθωσαν, παρανομησασθωνπαρα·νομη·σασθωσαν, παρα·νομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρανομησαι​παρα·νομη·σαι​παρανομησασθαι​παρα·νομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρανομησασαπαρανομησαςπαρανομησανπαρα·νομη·σασ·απαρα·νομη·σα[ντ]·ςπαρα·νομη·σαν[τ]
Nom
Accπαρανομησασανπαρανομησανταπαρα·νομη·σασ·ανπαρα·νομη·σαντ·α
Datπαρανομησασῃπαρανομησαντιπαρα·νομη·σασ·ῃπαρα·νομη·σαντ·ι
Genπαρανομησασηςπαρανομησαντοςπαρα·νομη·σασ·ηςπαρα·νομη·σαντ·ος
PlVocπαρανομησασαιπαρανομησαντεςπαρανομησανταπαρα·νομη·σασ·αιπαρα·νομη·σαντ·εςπαρα·νομη·σαντ·α
Nom
Accπαρανομησασαςπαρανομησανταςπαρα·νομη·σασ·αςπαρα·νομη·σαντ·ας
Datπαρανομησασαιςπαρανομησασι, παρανομησασιν[LXX]παρα·νομη·σασ·αιςπαρα·νομη·σα[ντ]·σι(ν), παρα·νομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαρανομησασωνπαρανομησαντωνπαρα·νομη·σασ·ωνπαρα·νομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρανομησαμενηπαρανομησαμενεπαρα·νομη·σαμεν·ηπαρα·νομη·σαμεν·ε
Nomπαρανομησαμενοςπαρα·νομη·σαμεν·ος
Accπαρανομησαμενηνπαρανομησαμενονπαρα·νομη·σαμεν·ηνπαρα·νομη·σαμεν·ον
Datπαρανομησαμενῃπαρανομησαμενῳπαρα·νομη·σαμεν·ῃπαρα·νομη·σαμεν·ῳ
Genπαρανομησαμενηςπαρανομησαμενουπαρα·νομη·σαμεν·ηςπαρα·νομη·σαμεν·ου
PlVocπαρανομησαμεναιπαρανομησαμενοιπαρανομησαμεναπαρα·νομη·σαμεν·αιπαρα·νομη·σαμεν·οιπαρα·νομη·σαμεν·α
Nom
Accπαρανομησαμεναςπαρανομησαμενουςπαρα·νομη·σαμεν·αςπαρα·νομη·σαμεν·ους
Datπαρανομησαμεναιςπαρανομησαμενοιςπαρα·νομη·σαμεν·αιςπαρα·νομη·σαμεν·οις
Genπαρανομησαμενωνπαρανομησαμενωνπαρα·νομη·σαμεν·ωνπαρα·νομη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 28-Feb-2020 00:35:48 EST