παραλυτικος • PARALUTIKOS • paralutikos

Search: παραλυτικῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραλυτικῳ; παραλυτικῳπαραλυτικόςπαραλυτικ·ῳ; παραλυτικ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραλυτικῳπαραλυτικόςπαραλυτικ·ῳneu dat sg
παραλυτικῳπαραλυτικόςπαραλυτικ·ῳmas dat sg

παραλυτικός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλυτικηπαραλυτικεπαραλυτικ·ηπαραλυτικ·ε
Nomπαραλυτικος[GNT]παραλυτικ·ος
Accπαραλυτικηνπαραλυτικον[GNT]παραλυτικ·ηνπαραλυτικ·ον
Datπαραλυτικῃπαραλυτικῳ[GNT]παραλυτικ·ῃπαραλυτικ·ῳ
Genπαραλυτικηςπαραλυτικουπαραλυτικ·ηςπαραλυτικ·ου
PlVocπαραλυτικαιπαραλυτικοιπαραλυτικαπαραλυτικ·αιπαραλυτικ·οιπαραλυτικ·α
Nom
Accπαραλυτικαςπαραλυτικους[GNT]παραλυτικ·αςπαραλυτικ·ους
Datπαραλυτικαιςπαραλυτικοιςπαραλυτικ·αιςπαραλυτικ·οις
Genπαραλυτικωνπαραλυτικ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 06:45:22 EDT