παραβολη • PARABOLH • parabolē

Search: παραβολην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραβοληνπαραβολήπαραβολ·ην(fem) acc sg

παρα·βολή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαραβολη[GNT][LXX]παραβολ·η
Nom
Accπαραβολην[GNT][LXX]παραβολ·ην
Datπαραβολῃ[GNT][LXX]παραβολ·ῃ
Genπαραβολης[GNT]παραβολ·ης
PlVocπαραβολαι[LXX]παραβολ·αι
Nom
Accπαραβολας[GNT][LXX]παραβολ·ας
Datπαραβολαις[GNT][LXX]παραβολ·αις
Genπαραβολων[LXX]παραβολ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 09:20:25 EST