παραβολευομαι • PARABOLEUOMAI • paraboleuomai

Search: παραβολευσαμενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραβολευσαμενοςπαραβολεύομαιπαρα·βολευ·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραβολευσαμενοςπαραβολεύομαιπαρα·βολευ·σαμεν·ος1aor mp ptcp mas nom sg

παρα·βολεύομαι (-, -, παρα+βολευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεβολευσαμηνπαρα·ε·βολευ·σαμην
2ndπαρεβολευσωπαρα·ε·βολευ·σω
3rdπαρεβολευσατοπαρα·ε·βολευ·σατο
Pl1stπαρεβολευσαμεθαπαρα·ε·βολευ·σαμεθα
2ndπαρεβολευσασθεπαρα·ε·βολευ·σασθε
3rdπαρεβολευσαντοπαρα·ε·βολευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβολευσωμαιπαρα·βολευ·σωμαι
2ndπαραβολευσῃπαρα·βολευ·σῃ
3rdπαραβολευσηταιπαρα·βολευ·σηται
Pl1stπαραβολευσωμεθαπαρα·βολευ·σωμεθα
2ndπαραβολευσησθεπαρα·βολευ·σησθε
3rdπαραβολευσωνταιπαρα·βολευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραβολευσαιμηνπαρα·βολευ·σαιμην
2ndπαραβολευσαιοπαρα·βολευ·σαιο
3rdπαραβολευσαιτοπαρα·βολευ·σαιτο
Pl1stπαραβολευσαιμεθαπαρα·βολευ·σαιμεθα
2ndπαραβολευσαισθεπαρα·βολευ·σαισθε
3rdπαραβολευσαιντοπαρα·βολευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραβολευσαιπαρα·βολευ·σαι
3rdπαραβολευσασθωπαρα·βολευ·σασθω
Pl1st
2ndπαραβολευσασθεπαρα·βολευ·σασθε
3rdπαραβολευσασθωσαν, παραβολευσασθωνπαρα·βολευ·σασθωσαν, παρα·βολευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραβολευσασθαι​παρα·βολευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραβολευσαμενηπαραβολευσαμενεπαρα·βολευ·σαμεν·ηπαρα·βολευ·σαμεν·ε
Nomπαραβολευσαμενος[GNT]παρα·βολευ·σαμεν·ος
Accπαραβολευσαμενηνπαραβολευσαμενονπαρα·βολευ·σαμεν·ηνπαρα·βολευ·σαμεν·ον
Datπαραβολευσαμενῃπαραβολευσαμενῳπαρα·βολευ·σαμεν·ῃπαρα·βολευ·σαμεν·ῳ
Genπαραβολευσαμενηςπαραβολευσαμενουπαρα·βολευ·σαμεν·ηςπαρα·βολευ·σαμεν·ου
PlVocπαραβολευσαμεναιπαραβολευσαμενοιπαραβολευσαμεναπαρα·βολευ·σαμεν·αιπαρα·βολευ·σαμεν·οιπαρα·βολευ·σαμεν·α
Nom
Accπαραβολευσαμεναςπαραβολευσαμενουςπαρα·βολευ·σαμεν·αςπαρα·βολευ·σαμεν·ους
Datπαραβολευσαμεναιςπαραβολευσαμενοιςπαρα·βολευ·σαμεν·αιςπαρα·βολευ·σαμεν·οις
Genπαραβολευσαμενωνπαραβολευσαμενωνπαρα·βολευ·σαμεν·ωνπαρα·βολευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 16-Jun-2019 02:46:26 EDT