ουδεις ουθεις • OUDEIS OUQEIS • oudeis outheis

Search: ουδεμια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ουδεμιᾳ; ουδεμιαοὐδείςουδεμι·ᾳ; ουδεμι·αfem dat sg; fem nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ουδεμιαοὐδείςουδεμι·αfem nom sg
ουδεμιᾳοὐδείςουδεμι·ᾳfem dat sg

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomουδεμια[GNT][LXX]ουδεις[GNT][LXX]ουδεν[GNT][LXX]ουδεμι·αουδει[ν]·ςουδε[ι]ν
Accουδεμιαν[GNT][LXX]ουδενα[GNT][LXX]ουδεμι·ανουδε[ι]ν·α
Datουδεμιᾳ[LXX]ουδενι[GNT][LXX]ουδεμι·ᾳουδε[ι]ν·ι
Genουδεμιαςουδενος[GNT][LXX]ουδεμι·αςουδε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomουθεις[LXX]ουθεν[GNT][LXX]ουθει[ν]·ςουθε[ι]ν
Accουθεναουθε[ι]ν·α
Datουθενι[LXX]ουθε[ι]ν·ι
Genουθενος[GNT][LXX]ουθε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 00:41:42 EST