οιος • hOIOS • hoios

Search: οιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οιον; οιονοἷοςοι·ον; οι·ονmas acc sg; neu nom|acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οιονοἷοςοι·ονmas acc sg
οιονοἷοςοι·ονneu nom|acc sg

οἷος -α -ον

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomοια[GNT][LXX]οιος[GNT][LXX]οι·αοι·ος
Accοιανοιον[GNT][LXX]οι·ανοι·ον
Datοιᾳοιῳοι·ᾳοι·ῳ
Genοιας[LXX]οιου[GNT]οι·αςοι·ου
PlVoc
Nomοιαιοιοι[GNT]οια[GNT][LXX]οι·αιοι·οιοι·α
Accοιας[LXX]οιους[GNT]οι·αςοι·ους
Datοιαιςοιοιςοι·αιςοι·οις
Genοιωνοι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 10:30:09 EST