οιος • hOIOS • hoios

Search: οια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οια; οιᾳ; οιαοἷοςοι·α; οι·ᾳ; οι·αneu nom|acc pl; fem dat sg; fem nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οιαοἷοςοι·αneu nom|acc pl
οιαοἷοςοι·αfem nom sg
οιᾳοἷοςοι·ᾳfem dat sg

οἷος -α -ον

Pronoun (Relative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomοια[GNT][LXX]οιος[GNT][LXX]οι·αοι·ος
Accοιανοιον[GNT][LXX]οι·ανοι·ον
Datοιᾳοιῳοι·ᾳοι·ῳ
Genοιας[LXX]οιου[GNT]οι·αςοι·ου
PlVoc
Nomοιαιοιοι[GNT]οια[GNT][LXX]οι·αιοι·οιοι·α
Accοιας[LXX]οιους[GNT]οι·αςοι·ους
Datοιαιςοιοιςοι·αιςοι·οις
Genοιωνοι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:06:41 EST