οικος • OIKOS • oikos

Search: οικον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικονοἶκοςοικ·ον(mas) acc sg

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικεοικ·ε
Nomοικος[GNT][LXX]οικ·ος
Accοικον[GNT][LXX]οικ·ον
Datοικῳ[GNT][LXX]οικ·ῳ
Genοικου[GNT][LXX]οικ·ου
PlVocοικοι[LXX]οικ·οι
Nom
Accοικους[GNT][LXX]οικ·ους
Datοικοις[GNT][LXX]οικ·οις
Genοικων[GNT][LXX]οικ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 17:10:41 EDT