οικτιρμος • OIKTIRMOS • oiktirmos

Search: οικτιρμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικτιρμονοἰκτιρμόςοικτιρμ·ον(mas) acc sg
οικτιρμον; οικτιρμον; οικτιρμονοἰκτίρμωνοικτιρμον; οικτιρμον; οικτιρμονneu nom|acc|voc sg; mas voc sg; fem voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικτιρμονοἰκτιρμόςοικτιρμ·ον(mas) acc sg
οικτιρμονοἰκτίρμωνοικτιρμονneu nom|acc|voc sg
οικτιρμονοἰκτίρμωνοικτιρμονmas voc sg
οικτιρμονοἰκτίρμωνοικτιρμονfem voc sg

οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικτιρμεοικτιρμ·ε
Nomοικτιρμος[LXX]οικτιρμ·ος
Accοικτιρμον[LXX]οικτιρμ·ον
Datοικτιρμῳ[LXX]οικτιρμ·ῳ
Genοικτιρμου[GNT][LXX]οικτιρμ·ου
PlVocοικτιρμοι[GNT][LXX]οικτιρμ·οι
Nom
Accοικτιρμους[LXX]οικτιρμ·ους
Datοικτιρμοις[LXX]οικτιρμ·οις
Genοικτιρμων[GNT][LXX]οικτιρμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:24:23 EST