οικουμενη • OIKOUMENH • oikoumenē

Search: οικουμενης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικουμενηςοἰκουμένηοικουμεν·ης(fem) gen sg
οικουμενηςοἰκέωοικ(ε)·ομεν·ηςpres mp ptcp fem gen sg

οἰκουμένη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικουμενη[GNT][LXX]οικουμεν·η
Nom
Accοικουμενην[GNT][LXX]οικουμεν·ην
Datοικουμενῃ[GNT][LXX]οικουμεν·ῃ
Genοικουμενης[GNT][LXX]οικουμεν·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 23:25:08 EST