οικοδομος • OIKODOMOS • oikodomos

Search: οικοδομω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικοδομῳοἰκοδόμοςοικοδομ·ῳ(mas) dat sg
οικοδομω; οικοδομωοἰκοδομέωοικοδομ(ε)·ω; οικοδομ(ε)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οικοδομωοἰκοδομέωοικοδομ(ε)·ωpres act ind 1st sg
οικοδομωοἰκοδομέωοικοδομ(ε)·ωpres act sub 1st sg
οικοδομῳοἰκοδόμοςοικοδομ·ῳ(mas) dat sg

οἰκο·δόμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικοδομεοικοδομ·ε
Nomοικοδομος[LXX]οικοδομ·ος
Accοικοδομονοικοδομ·ον
Datοικοδομῳοικοδομ·ῳ
Genοικοδομουοικοδομ·ου
PlVocοικοδομοι[LXX]οικοδομ·οι
Nom
Accοικοδομους[LXX]οικοδομ·ους
Datοικοδομοις[LXX]οικοδομ·οις
Genοικοδομων[GNT][LXX]οικοδομ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:00:33 EDT