νομος • NOMOS • nomos

Search: νομον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νομοννόμοςνομ·ον(mas) acc sg

νόμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνομε[LXX]νομ·ε
Nomνομος[GNT][LXX]νομ·ος
Accνομον[GNT][LXX]νομ·ον
Datνομῳ[GNT][LXX]νομ·ῳ
Genνομου[GNT][LXX]νομ·ου
PlVocνομοι[LXX]νομ·οι
Nom
Accνομους[GNT][LXX]νομ·ους
Datνομοις[LXX]νομ·οις
Genνομων[LXX]νομ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 19:11:52 EDT