νωθρος • NWQROS • nōthros

Search: νωθροι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νωθροινωθρόςνωθρ·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νωθροινωθρόςνωθρ·οιmas nom|voc pl

νωθρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνωθρανωθρενωθρ·ανωθρ·ε
Nomνωθρος[LXX]νωθρ·ος
Accνωθραννωθροννωθρ·αννωθρ·ον
Datνωθρᾳνωθρῳνωθρ·ᾳνωθρ·ῳ
Genνωθραςνωθρουνωθρ·αςνωθρ·ου
PlVocνωθραινωθροι[GNT]νωθρανωθρ·αινωθρ·οινωθρ·α
Nom
Accνωθραςνωθρουςνωθρ·αςνωθρ·ους
Datνωθραιςνωθροις[LXX]νωθρ·αιςνωθρ·οις
Genνωθρωννωθρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 18:11:10 EST