νοσσια νεοσσια • NOSSIA NEOSSIA • nossia neossia

Search: νοσσιαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νοσσιαννοσσιάνοσσι·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νοσσιαννοσσιάνοσσι·αν(fem) acc sg

νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνεοσσια[LXX]νεοσσι·α
Nom
Accνεοσσιαννεοσσι·αν
Datνεοσσιᾳνεοσσι·ᾳ
Genνεοσσιαςνεοσσι·ας
PlVocνεοσσιαινεοσσι·αι
Nom
Accνεοσσιαςνεοσσι·ας
Datνεοσσιαιςνεοσσι·αις
Genνεοσσιωννεοσσι·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνοσσια[GNT][LXX]νοσσι·α
Nom
Accνοσσιαν[GNT][LXX]νοσσι·αν
Datνοσσιᾳ[LXX]νοσσι·ᾳ
Genνοσσιας[LXX]νοσσι·ας
PlVocνοσσιαι[LXX]νοσσι·αι
Nom
Accνοσσιας[LXX]νοσσι·ας
Datνοσσιαιςνοσσι·αις
Genνοσσιωννοσσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:37:07 EST