νηστεια • NHSTEIA • nēsteia

Search: νηστειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νηστειαννηστείανηστει·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νηστειαννηστείανηστει·αν(fem) acc sg

νηστεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνηστεια[LXX]νηστει·α
Nom
Accνηστειαν[GNT][LXX]νηστει·αν
Datνηστειᾳ[GNT][LXX]νηστει·ᾳ
Genνηστειας[LXX]νηστει·ας
PlVocνηστειαινηστει·αι
Nom
Accνηστειας[LXX]νηστει·ας
Datνηστειαις[GNT][LXX]νηστει·αις
Genνηστειων[GNT][LXX]νηστει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 07:08:07 EDT