νεοφυτος • NEOFUTOS • neophutos

Search: νεοφυτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νεοφυτον; νεοφυτον; νεοφυτοννεόφυτοςνεοφυτ·ον; νεοφυτ·ον; νεοφυτ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
νεοφυτοννεόφυτοςνεοφυτ·ονmas acc sg
νεοφυτοννεόφυτοςνεοφυτ·ονfem acc sg
νεοφυτοννεόφυτοςνεοφυτ·ονneu nom|acc|voc sg

νεό·φυτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνεοφυτενεοφυτ·ε
Nomνεοφυτοςνεοφυτ·ος
Accνεοφυτον[GNT][LXX]νεοφυτ·ον
Datνεοφυτῳνεοφυτ·ῳ
Genνεοφυτουνεοφυτ·ου
PlVocνεοφυτοινεοφυτα[LXX]νεοφυτ·οινεοφυτ·α
Nom
Accνεοφυτουςνεοφυτ·ους
Datνεοφυτοιςνεοφυτ·οις
Genνεοφυτωννεοφυτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:39:00 EST