μυλος μυλων • MULOS MULWN • mulos mulōn

Search: μυλωνι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μυλωνιμυλώνμυλων·ι(mas) dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μυλωνιμυλώνμυλων·ι(mas) dat sg

μύλος, -ου, ὁ v.l. μυλών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl. and Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμυλεμυλ·ε
Nomμυλος[GNT]μυλ·ος
Accμυλον[GNT][LXX]μυλ·ον
Datμυλῳ[GNT][LXX]μυλ·ῳ
Genμυλου[GNT][LXX]μυλ·ου
PlVocμυλοιμυλ·οι
Nom
Accμυλουςμυλ·ους
Datμυλοιςμυλ·οις
Genμυλωνμυλ·ων
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμυλωνμυλων
Nom
Accμυλωναμυλων·α
Datμυλωνι[GNT]μυλων·ι
Genμυλωνος[LXX]μυλων·ος
PlVocμυλωνεςμυλων·ες
Nom
Accμυλωναςμυλων·ας
Datμυλωσι, μυλωσινμυλω[ν]·σι(ν)
Genμυλωνωνμυλων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 04:06:14 EST