μονος • MONOS • monos

Search: μονοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μονοις; μονοιςμόνοςμον·οις; μον·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μονοιςμόνοςμον·οιςneu dat pl
μονοιςμόνοςμον·οιςmas dat pl

μόνος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμονη[LXX]μονεμον·ημον·ε
Nomμονος[GNT][LXX]μον·ος
Accμονην[GNT][LXX]μονον[GNT][LXX]μον·ηνμον·ον
Datμονῃ[LXX]μονῳ[GNT][LXX]μον·ῃμον·ῳ
Genμονης[LXX]μονου[GNT][LXX]μον·ηςμον·ου
PlVocμοναι[GNT]μονοι[GNT][LXX]μονα[GNT]μον·αιμον·οιμον·α
Nom
Accμονας[GNT][LXX]μονους[GNT]μον·αςμον·ους
Datμοναιςμονοις[GNT][LXX]μον·αιςμον·οις
Genμονων[LXX]μον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:49:45 EST