μερος • MEROS • meros

Search: μερη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μερημέροςμερ(ε)·α(neu) nom|acc|voc pl

μέρο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμερος[GNT][LXX]μερ(ο)·ς
Nom
Acc
Datμερει[GNT][LXX]μερ(ε)·ι
Genμερους[GNT][LXX]μερ(ε)·ος
PlVocμερη[GNT][LXX]μερ(ε)·α
Nom
Acc
Datμερεσι, μερεσιν[LXX]μερ(ε)·σι(ν), μερ(ε)·σι(ν)
Genμερων[LXX]μερ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:24:41 EDT