μυριοι • MURIOI • murioi

Search: μυριοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μυριοις; μυριοιςμύριοιμυρι·οις; μυρι·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μυριοιςμύριοιμυρι·οιςneu dat pl
μυριοιςμύριοιμυρι·οιςmas dat pl

μύριοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμυρια[LXX]μυριεμυρι·αμυρι·ε
Nomμυριοςμυρι·ος
Accμυριανμυριονμυρι·ανμυρι·ον
Datμυριᾳμυριῳμυρι·ᾳμυρι·ῳ
Genμυριας[LXX]μυριουμυρι·αςμυρι·ου
PlVocμυριαι[LXX]μυριοιμυρια[LXX]μυρι·αιμυρι·οιμυρι·α
Nom
Accμυριας[LXX]μυριους[GNT][LXX]μυρι·αςμυρι·ους
Datμυριαιςμυριοις[LXX]μυρι·αιςμυρι·οις
Genμυριων[GNT][LXX]μυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:43:14 EST