μουσικος • MOUSIKOS • mousikos

Search: μουσικων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μουσικων; μουσικων; μουσικωνμουσικόςμουσικ·ων; μουσικ·ων; μουσικ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μουσικωνμουσικόςμουσικ·ωνneu gen pl
μουσικωνμουσικόςμουσικ·ωνmas gen pl
μουσικωνμουσικόςμουσικ·ωνfem gen pl

μουσικός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμουσικημουσικεμουσικ·ημουσικ·ε
Nomμουσικοςμουσικ·ος
Accμουσικηνμουσικονμουσικ·ηνμουσικ·ον
Datμουσικῃμουσικῳμουσικ·ῃμουσικ·ῳ
Genμουσικηςμουσικουμουσικ·ηςμουσικ·ου
PlVocμουσικαιμουσικοιμουσικα[LXX]μουσικ·αιμουσικ·οιμουσικ·α
Nom
Accμουσικαςμουσικουςμουσικ·αςμουσικ·ους
Datμουσικαιςμουσικοιςμουσικ·αιςμουσικ·οις
Genμουσικων[GNT][LXX]μουσικ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 17:23:06 EST