μητηρ • MHTHR • mētēr

Search: μητρος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μητροςμήτηρμητ[ε]ρ·ος(fem) gen sg

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμητερ[LXX]μητερ
Nomμητηρ[GNT][LXX]μητερ·^
Accμητερα[GNT][LXX]μητερ·α
Datμητρι[GNT][LXX]μητ[ε]ρ·ι
Genμητρος[GNT][LXX]μητ[ε]ρ·ος
PlVocμητερες[LXX]μητερ·ες
Nom
Accμητερας[GNT][LXX]μητερ·ας
Datμητρασι, μητρασιν[LXX]μητ[ε]ρ·σι(ν) > μητρασι, μητ[ε]ρ·σι(ν) > μητρασιν
Genμητερων[LXX]μητερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:14:41 EDT