μηνιαιος • MHNIAIOS • mēniaios

Search: μηνιαιου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μηνιαιου; μηνιαιουμηνιαῖοςμηνιαι·ου; μηνιαι·ουneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μηνιαιουμηνιαῖοςμηνιαι·ουneu gen sg
μηνιαιουμηνιαῖοςμηνιαι·ουmas gen sg

μηνιαῖος -αία -ον [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμηνιαιαμηνιαιεμηνιαι·αμηνιαι·ε
Nomμηνιαιοςμηνιαι·ος
Accμηνιαιανμηνιαιονμηνιαι·ανμηνιαι·ον
Datμηνιαιᾳμηνιαιῳμηνιαι·ᾳμηνιαι·ῳ
Genμηνιαιαςμηνιαιου[LXX]μηνιαι·αςμηνιαι·ου
PlVocμηνιαιαιμηνιαιοιμηνιαιαμηνιαι·αιμηνιαι·οιμηνιαι·α
Nom
Accμηνιαιαςμηνιαιουςμηνιαι·αςμηνιαι·ους
Datμηνιαιαιςμηνιαιοιςμηνιαι·αιςμηνιαι·οις
Genμηνιαιωνμηνιαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:16:22 EST