μηδεις μηθεις • MHDEIS MHQEIS • mēdeis mētheis

Search: μηδενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μηδενος; μηδενοςμηδείςμηδε[ι]ν·ος; μηδε[ι]ν·οςneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μηδενοςμηδείςμηδε[ι]ν·οςneu gen sg
μηδενοςμηδείςμηδε[ι]ν·οςmas gen sg

μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomμηδεμια[LXX]μηδεις[GNT][LXX]μηδεν[GNT][LXX]μηδεμι·αμηδει[ν]·ςμηδε[ι]ν
Accμηδεμιαν[GNT]μηδενα[GNT][LXX]μηδεμι·ανμηδε[ι]ν·α
Datμηδεμιᾳμηδενι[GNT][LXX]μηδεμι·ᾳμηδε[ι]ν·ι
Genμηδεμιας[LXX]μηδενος[GNT][LXX]μηδεμι·αςμηδε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomμηθεις[LXX]μηθεν[GNT][LXX]μηθει[ν]·ςμηθε[ι]ν
Accμηθεναμηθε[ι]ν·α
Datμηθενιμηθε[ι]ν·ι
Genμηθενος[LXX]μηθε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 15:46:41 EST