μετεωρος • METEWROS • meteōros

Search: μετεωρον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεωρον; μετεωρον; μετεωρονμετέωροςμετεωρ·ον; μετεωρ·ον; μετεωρ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μετεωρονμετέωροςμετεωρ·ονmas acc sg
μετεωρονμετέωροςμετεωρ·ονfem acc sg
μετεωρονμετέωροςμετεωρ·ονneu nom|acc|voc sg

μετ·έωρος -ον [LXX]

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμετεωρεμετεωρ·ε
Nomμετεωρος[LXX]μετεωρ·ος
Accμετεωρον[LXX]μετεωρ·ον
Datμετεωρῳ[LXX]μετεωρ·ῳ
Genμετεωρου[LXX]μετεωρ·ου
PlVocμετεωροι[LXX]μετεωρα[LXX]μετεωρ·οιμετεωρ·α
Nom
Accμετεωρουςμετεωρ·ους
Datμετεωροιςμετεωρ·οις
Genμετεωρων[LXX]μετεωρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:29:14 EST