μεγας • MEGAS • megas

Search: μεγαλην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεγαληνμέγαςμεγαλ·ηνfem acc sg

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α

Adjective (2-1-2, irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλη[GNT][LXX]μεγαλεμεγα[GNT][LXX]μεγαλ·εirreg. μεγα[λ·ο] ( instead of μεγαλ·ο)
Nomμεγας[GNT][LXX]irreg. μεγα[λ·ο]ς ( instead of μεγαλ·ος)
Accμεγαλην[GNT][LXX]μεγαν[GNT][LXX]μεγαλ·ηνirreg. μεγα[λ·ο]ν ( instead of μεγαλ·ον)
Datμεγαλῃ[GNT][LXX]μεγαλῳ[GNT][LXX]μεγαλ·ῃμεγαλ·ῳ
Genμεγαλης[GNT][LXX]μεγαλου[GNT][LXX]μεγαλ·ηςμεγαλ·ου
PlVocμεγαλαι[GNT][LXX]μεγαλοι[GNT][LXX]μεγαλα[GNT][LXX]μεγαλ·αιμεγαλ·οιμεγαλ·α
Nom
Accμεγαλας[GNT][LXX]μεγαλους[GNT][LXX]μεγαλ·αςμεγαλ·ους
Datμεγαλαις[GNT][LXX]μεγαλοις[GNT][LXX]μεγαλ·αιςμεγαλ·οις
Genμεγαλων[GNT][LXX]μεγαλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:32:57 EDT