μεγαλειος • MEGALEIOS • megaleios

Search: μεγαλειον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεγαλειον; μεγαλειονμεγαλεῖοςμεγαλει·ον; μεγαλει·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μεγαλειονμεγαλεῖοςμεγαλει·ονmas acc sg
μεγαλειονμεγαλεῖοςμεγαλει·ονneu nom|acc|voc sg

μεγαλεῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλεια[GNT][LXX]μεγαλειεμεγαλει·αμεγαλει·ε
Nomμεγαλειοςμεγαλει·ος
Accμεγαλειανμεγαλειον[LXX]μεγαλει·ανμεγαλει·ον
Datμεγαλειᾳμεγαλειῳ[LXX]μεγαλει·ᾳμεγαλει·ῳ
Genμεγαλειαςμεγαλειουμεγαλει·αςμεγαλει·ου
PlVocμεγαλειαιμεγαλειοιμεγαλεια[GNT][LXX]μεγαλει·αιμεγαλει·οιμεγαλει·α
Nom
Accμεγαλειαςμεγαλειουςμεγαλει·αςμεγαλει·ους
Datμεγαλειαιςμεγαλειοιςμεγαλει·αιςμεγαλει·οις
Genμεγαλειωνμεγαλει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:41:58 EST