ματαιος • MATAIOS • mataios

Search: ματαιοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ματαιοις; ματαιοιςμάταιοςμαται·οις; μαται·οιςneu dat pl; mas dat pl
ματαιοις; ματαιοις; ματαιοιςματαιόωμαται(ο)·εις; μαται(ο)·οις; μαται(ο)·ῃςpres act ind 2nd sg; pres act opt 2nd sg; pres act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ματαιοιςματαιόωμαται(ο)·ειςpres act ind 2nd sg
ματαιοιςματαιόωμαται(ο)·οιςpres act opt 2nd sg
ματαιοιςματαιόωμαται(ο)·ῃςpres act sub 2nd sg
ματαιοιςμάταιοςμαται·οιςneu dat pl
ματαιοιςμάταιοςμαται·οιςmas dat pl

μάταιος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocματαια[GNT][LXX]ματαιεμαται·αμαται·ε
Nomματαιος[GNT][LXX]μαται·ος
Accματαιαν[LXX]ματαιον[LXX]μαται·ανμαται·ον
Datματαιᾳ[LXX]ματαιῳ[LXX]μαται·ᾳμαται·ῳ
Genματαιας[GNT][LXX]ματαιουμαται·αςμαται·ου
PlVocματαιαι[LXX]ματαιοι[GNT][LXX]ματαια[GNT][LXX]μαται·αιμαται·οιμαται·α
Nom
Accματαιας[GNT][LXX]ματαιους[LXX]μαται·αςμαται·ους
Datματαιαιςματαιοις[LXX]μαται·αιςμαται·οις
Genματαιων[GNT][LXX]μαται·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 17:39:15 EST