μακροτερος • MAKROTEROS • makroteros

Search: μακροτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακροτερον; μακροτερονμακρότεροςμακροτερ·ον; μακροτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακροτερονμακρότεροςμακροτερ·ονmas acc sg
μακροτερονμακρότεροςμακροτερ·ονneu nom|acc|voc sg

μακρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of μακρός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακροτερα[LXX]μακροτερεμακροτερ·αμακροτερ·ε
Nomμακροτεροςμακροτερ·ος
Accμακροτερανμακροτερον[LXX]μακροτερ·ανμακροτερ·ον
Datμακροτερᾳμακροτερῳμακροτερ·ᾳμακροτερ·ῳ
Genμακροτεραςμακροτερουμακροτερ·αςμακροτερ·ου
PlVocμακροτεραιμακροτεροιμακροτερα[LXX]μακροτερ·αιμακροτερ·οιμακροτερ·α
Nom
Accμακροτεραςμακροτερουςμακροτερ·αςμακροτερ·ους
Datμακροτεραιςμακροτεροιςμακροτερ·αιςμακροτερ·οις
Genμακροτερωνμακροτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 22:12:41 EST