μακρος • MAKROS • makros

Search: μακρα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακρᾳ; μακρα; μακραμακρόςμακρ·ᾳ; μακρ·α; μακρ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακραμακρόςμακρ·αneu nom|acc|voc pl
μακραμακρόςμακρ·αfem nom|voc sg
μακρᾳμακρόςμακρ·ᾳfem dat sg

μακρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακρα[GNT]μακρεμακρ·αμακρ·ε
Nomμακρος[LXX]μακρ·ος
Accμακραν[GNT][LXX]μακρον[LXX]μακρ·ανμακρ·ον
Datμακρᾳ[LXX]μακρῳ[LXX]μακρ·ᾳμακρ·ῳ
Genμακρας[LXX]μακρουμακρ·αςμακρ·ου
PlVocμακραιμακροιμακρα[GNT]μακρ·αιμακρ·οιμακρ·α
Nom
Accμακρας[LXX]μακρους[LXX]μακρ·αςμακρ·ους
Datμακραιςμακροιςμακρ·αιςμακρ·οις
Genμακρων[LXX]μακρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 14:55:36 EST