μακαριος • MAKARIOS • makarios

Search: μακαρια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακαριᾳ; μακαρια; μακαριαμακάριοςμακαρι·ᾳ; μακαρι·α; μακαρι·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
μακαριαμακάριοςμακαρι·αneu nom|acc|voc pl
μακαριαμακάριοςμακαρι·αfem nom|voc sg
μακαριᾳμακάριοςμακαρι·ᾳfem dat sg

μακάριος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμακαρια[GNT][LXX]μακαριεμακαρι·αμακαρι·ε
Nomμακαριος[GNT][LXX]μακαρι·ος
Accμακαριαν[GNT]μακαριον[GNT][LXX]μακαρι·ανμακαρι·ον
Datμακαριᾳμακαριῳμακαρι·ᾳμακαρι·ῳ
Genμακαριαςμακαριου[GNT][LXX]μακαρι·αςμακαρι·ου
PlVocμακαριαι[GNT][LXX]μακαριοι[GNT][LXX]μακαρια[GNT][LXX]μακαρι·αιμακαρι·οιμακαρι·α
Nom
Accμακαριαςμακαριους[LXX]μακαρι·αςμακαρι·ους
Datμακαριαιςμακαριοιςμακαρι·αιςμακαρι·οις
Genμακαριωνμακαρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:37:41 EST