λοιμος • LOIMOS • loimos

Search: λοιμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λοιμονλοιμός[1]λοιμ·ον(mas) acc sg
λοιμον; λοιμονλοιμός[2]λοιμ·ον; λοιμ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λοιμονλοιμός[1]λοιμ·ον(mas) acc sg
λοιμονλοιμός[2]λοιμ·ονmas acc sg
λοιμονλοιμός[2]λοιμ·ονneu nom|acc|voc sg

λοιμός[1], -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλοιμελοιμ·ε
Nomλοιμος[LXX]λοιμ·ος
Accλοιμον[GNT][LXX]λοιμ·ον
Datλοιμῳ[LXX]λοιμ·ῳ
Genλοιμου[LXX]λοιμ·ου
PlVocλοιμοι[GNT][LXX]λοιμ·οι
Nom
Accλοιμους[LXX]λοιμ·ους
Datλοιμοις[LXX]λοιμ·οις
Genλοιμων[LXX]λοιμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:42:13 EST