λογισμος • LOGISMOS • logismos

Search: λογισμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λογισμονλογισμόςλογισμ·ον(mas) acc sg

λογισμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλογισμε[LXX]λογισμ·ε
Nomλογισμος[LXX]λογισμ·ος
Accλογισμον[LXX]λογισμ·ον
Datλογισμῳ[LXX]λογισμ·ῳ
Genλογισμου[LXX]λογισμ·ου
PlVocλογισμοι[LXX]λογισμ·οι
Nom
Accλογισμους[GNT][LXX]λογισμ·ους
Datλογισμοιςλογισμ·οις
Genλογισμων[GNT][LXX]λογισμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 19:09:31 EDT