λειος • LEIOS • leios

Search: λειους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειουςλεῖοςλει·ουςmas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λειουςλεῖοςλει·ουςmas acc pl

λεῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεια[LXX]λειελει·αλει·ε
Nomλειος[LXX]λει·ος
Accλειαν[LXX]λειονλει·ανλει·ον
Datλειᾳλειῳλει·ᾳλει·ῳ
Genλειας[GNT][LXX]λειουλει·αςλει·ου
PlVocλειαιλειοιλεια[LXX]λει·αιλει·οιλει·α
Nom
Accλειας[GNT][LXX]λειους[LXX]λει·αςλει·ους
Datλειαιςλειοιςλει·αιςλει·οις
Genλειωνλει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:13:22 EST