λεπρος • LEPROS • lepros

Search: λεπροι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λεπροιλεπρόςλεπρ·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λεπροιλεπρόςλεπρ·οιmas nom|voc pl

λεπρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεπρα[GNT][LXX]λεπρελεπρ·αλεπρ·ε
Nomλεπρος[GNT][LXX]λεπρ·ος
Accλεπρανλεπρον[LXX]λεπρ·ανλεπρ·ον
Datλεπρᾳ[LXX]λεπρῳλεπρ·ᾳλεπρ·ῳ
Genλεπρας[GNT][LXX]λεπρου[GNT][LXX]λεπρ·αςλεπρ·ου
PlVocλεπραιλεπροι[GNT][LXX]λεπρα[GNT][LXX]λεπρ·αιλεπρ·οιλεπρ·α
Nom
Accλεπρας[GNT][LXX]λεπρους[GNT]λεπρ·αςλεπρ·ους
Datλεπραιςλεπροιςλεπρ·αιςλεπρ·οις
Genλεπρωνλεπρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Apr-2020 13:18:10 EDT