λαος • LAOS • laos

Search: λαου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λαουλαόςλα·ου(mas) gen sg

λαός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλαελα·ε
Nomλαος[GNT][LXX]λα·ος
Accλαον[GNT][LXX]λα·ον
Datλαῳ[GNT][LXX]λα·ῳ
Genλαου[GNT][LXX]λα·ου
PlVocλαοι[GNT][LXX]λα·οι
Nom
Accλαους[LXX]λα·ους
Datλαοις[GNT][LXX]λα·οις
Genλαων[GNT][LXX]λα·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 09:55:48 EDT