λαμπρος • LAMPROS • lampros

Search: λαμπρα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λαμπρᾳ; λαμπρα; λαμπραλαμπρόςλαμπρ·ᾳ; λαμπρ·α; λαμπρ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
λαμπραλαμπρόςλαμπρ·αneu nom|acc|voc pl
λαμπραλαμπρόςλαμπρ·αfem nom|voc sg
λαμπρᾳλαμπρόςλαμπρ·ᾳfem dat sg

λαμπρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαμπρα[GNT][LXX]λαμπρελαμπρ·αλαμπρ·ε
Nomλαμπρος[GNT]λαμπρ·ος
Accλαμπραν[GNT]λαμπρον[GNT][LXX]λαμπρ·ανλαμπρ·ον
Datλαμπρᾳ[GNT]λαμπρῳ[LXX]λαμπρ·ᾳλαμπρ·ῳ
Genλαμπραςλαμπρουλαμπρ·αςλαμπρ·ου
PlVocλαμπραιλαμπροιλαμπρα[GNT][LXX]λαμπρ·αιλαμπρ·οιλαμπρ·α
Nom
Accλαμπραςλαμπρουςλαμπρ·αςλαμπρ·ους
Datλαμπραιςλαμπροιςλαμπρ·αιςλαμπρ·οις
Genλαμπρωνλαμπρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:22:21 EST