κυριος • KURIOS • kurios

Search: κυριον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριονκύριος[2]κυρι·ον(mas) acc sg
κυριον; κυριονκύριος[1]κυρι·ον; κυρι·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυριε[GNT][LXX]κυρι·ε
Nomκυριος[GNT][LXX]κυρι·ος
Accκυριον[GNT][LXX]κυρι·ον
Datκυριῳ[GNT][LXX]κυρι·ῳ
Genκυριου[GNT][LXX]κυρι·ου
PlVocκυριοι[GNT][LXX]κυρι·οι
Nom
Accκυριους[LXX]κυρι·ους
Datκυριοις[GNT][LXX]κυρι·οις
Genκυριων[GNT][LXX]κυρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:32:23 EDT