κοκκινος • KOKKINOS • kokkinos

Search: κοκκινα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοκκινακόκκινοςκοκκιν·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κοκκινακόκκινοςκοκκιν·αneu nom|acc|voc pl

κόκκινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκοκκινηκοκκινεκοκκιν·ηκοκκιν·ε
Nomκοκκινοςκοκκιν·ος
Accκοκκινην[GNT]κοκκινον[GNT][LXX]κοκκιν·ηνκοκκιν·ον
Datκοκκινῃκοκκινῳ[LXX]κοκκιν·ῃκοκκιν·ῳ
Genκοκκινηςκοκκινου[GNT][LXX]κοκκιν·ηςκοκκιν·ου
PlVocκοκκιναικοκκινοικοκκινα[LXX]κοκκιν·αικοκκιν·οικοκκιν·α
Nom
Accκοκκιναςκοκκινουςκοκκιν·αςκοκκιν·ους
Datκοκκιναιςκοκκινοιςκοκκιν·αιςκοκκιν·οις
Genκοκκινωνκοκκιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:39:30 EST