κυριος • KURIOS • kurios

Search: κυριοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριοιςκύριος[2]κυρι·οις(mas) dat pl
κυριοις; κυριοιςκύριος[1]κυρι·οις; κυρι·οιςneu dat pl; mas dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κυριοιςκύριος[2]κυρι·οις(mas) dat pl
κυριοιςκύριος[1]κυρι·οιςneu dat pl
κυριοιςκύριος[1]κυρι·οιςmas dat pl

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκυριε[GNT][LXX]κυρι·ε
Nomκυριος[GNT][LXX]κυρι·ος
Accκυριον[GNT][LXX]κυρι·ον
Datκυριῳ[GNT][LXX]κυρι·ῳ
Genκυριου[GNT][LXX]κυρι·ου
PlVocκυριοι[GNT][LXX]κυρι·οι
Nom
Accκυριους[LXX]κυρι·ους
Datκυριοις[GNT][LXX]κυρι·οις
Genκυριων[GNT][LXX]κυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 16:06:04 EST