κρεας • KREAS • kreas

Search: κρεα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρεα; κρεᾳκρέαςκρε(α)·α; κρε(α)·ι(neu) nom|acc|voc pl; (neu) dat sg

κρέας, κρέως, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρεας[LXX]κρε(α)·ς
Nom
Acc
Datκρεᾳκρε(α)·ι
Genκρεωςκρε(α)·ος
PlVocκρεα[GNT][LXX]κρε(α)·α
Nom
Acc
Datκρεασι, κρεασινκρε(α)·σι(ν)
Genκρεων[LXX]κρε(α)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:57:56 EST