κρατος • KRATOS • kratos

Search: κρατει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρατεικράτοςκρατ(ε)·ι(neu) dat sg
κρατει; κρατεικρατύςκρατ(υ)·ι; κρατ(υ)·ιneu dat sg; mas dat sg
κρατει; κρατει; κρατεικρατέωκρατ(ε)·ε; κρατ(ε)·ει; κρατ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρατεικρατέωκρατ(ε)·εpres act imp 2nd sg
κρατεικρατέωκρατ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
κρατεικρατέωκρατ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical
κρατεικρατύςκρατ(υ)·ιneu dat sg
κρατεικρατύςκρατ(υ)·ιmas dat sg
κρατεικράτοςκρατ(ε)·ι(neu) dat sg

κράτο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocκρατος[GNT][LXX]κρατ(ο)·ς
Nom
Acc
Datκρατει[GNT][LXX]κρατ(ε)·ι
Genκρατους[GNT][LXX]κρατ(ε)·ος
PlVocκρατη[LXX]κρατ(ε)·α
Nom
Acc
Datκρατεσι, κρατεσινκρατ(ε)·σι(ν)
Genκρατων[GNT][LXX]κρατ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 09:29:39 EDT