κραβαττος κραββατος • KRABATTOS KRABBATOS • krabattos krabbatos

Search: κραββατον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραββατονκράββατοςκραββατ·ον(mas) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κραββατονκράββατοςκραββατ·ον(mas) acc sg

κράβαττος v.l. κράββατος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκραβαττεκραβαττ·ε
Nomκραβαττοςκραβαττ·ος
Accκραβαττον[GNT]κραβαττ·ον
Datκραβαττῳκραβαττ·ῳ
Genκραβαττου[GNT]κραβαττ·ου
PlVocκραβαττοικραβαττ·οι
Nom
Accκραβαττουςκραβαττ·ους
Datκραβαττοις[GNT]κραβαττ·οις
Genκραβαττων[GNT]κραβαττ·ων
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκραββατεκραββατ·ε
Nomκραββατοςκραββατ·ος
Accκραββατον[GNT]κραββατ·ον
Datκραββατῳ[GNT]κραββατ·ῳ
Genκραββατουκραββατ·ου
PlVocκραββατοικραββατ·οι
Nom
Accκραββατουςκραββατ·ους
Datκραββατοις[GNT]κραββατ·οις
Genκραββατων[GNT]κραββατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 06:41:34 EST