κρυφαιος • KRUFAIOS • kruphaios

Search: κρυφαιῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυφαιῳ; κρυφαιῳκρυφαῖοςκρυφαι·ῳ; κρυφαι·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυφαιῳκρυφαῖοςκρυφαι·ῳneu dat sg
κρυφαιῳκρυφαῖοςκρυφαι·ῳmas dat sg

κρυφαῖος -αία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυφαιακρυφαιεκρυφαι·ακρυφαι·ε
Nomκρυφαιοςκρυφαι·ος
Accκρυφαιανκρυφαιονκρυφαι·ανκρυφαι·ον
Datκρυφαιᾳ[LXX]κρυφαιῳ[GNT]κρυφαι·ᾳκρυφαι·ῳ
Genκρυφαιαςκρυφαιουκρυφαι·αςκρυφαι·ου
PlVocκρυφαιαικρυφαιοικρυφαιακρυφαι·αικρυφαι·οικρυφαι·α
Nom
Accκρυφαιαςκρυφαιουςκρυφαι·αςκρυφαι·ους
Datκρυφαιαιςκρυφαιοις[LXX]κρυφαι·αιςκρυφαι·οις
Genκρυφαιωνκρυφαι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 18:16:19 EST