κρυπτος • KRUPTOS • kruptos

Search: κρυπτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυπτον; κρυπτονκρυπτόςκρυπτ·ον; κρυπτ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
κρυπτον; κρυπτονκρύπτωκρυπτ·ο[υ]ν[τ]; κρυπτ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυπτονκρύπτωκρυπτ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
κρυπτονκρύπτωκρυπτ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg
κρυπτονκρυπτόςκρυπτ·ονmas acc sg
κρυπτονκρυπτόςκρυπτ·ονneu nom|acc|voc sg

κρυπτός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυπτηκρυπτεκρυπτ·ηκρυπτ·ε
Nomκρυπτος[GNT]κρυπτ·ος
Accκρυπτην[GNT][LXX]κρυπτον[GNT][LXX]κρυπτ·ηνκρυπτ·ον
Datκρυπτῃ[LXX]κρυπτῳ[GNT][LXX]κρυπτ·ῃκρυπτ·ῳ
Genκρυπτηςκρυπτουκρυπτ·ηςκρυπτ·ου
PlVocκρυπται[LXX]κρυπτοικρυπτα[GNT][LXX]κρυπτ·αικρυπτ·οικρυπτ·α
Nom
Accκρυπτας[LXX]κρυπτουςκρυπτ·αςκρυπτ·ους
Datκρυπταιςκρυπτοιςκρυπτ·αιςκρυπτ·οις
Genκρυπτων[LXX]κρυπτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 19:22:37 EST