κρυπτος • KRUPTOS • kruptos

Search: κρυπτα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυπτακρυπτόςκρυπτ·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρυπτακρυπτόςκρυπτ·αneu nom|acc|voc pl

κρυπτός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυπτηκρυπτεκρυπτ·ηκρυπτ·ε
Nomκρυπτος[GNT]κρυπτ·ος
Accκρυπτην[GNT][LXX]κρυπτον[GNT][LXX]κρυπτ·ηνκρυπτ·ον
Datκρυπτῃ[LXX]κρυπτῳ[GNT][LXX]κρυπτ·ῃκρυπτ·ῳ
Genκρυπτηςκρυπτουκρυπτ·ηςκρυπτ·ου
PlVocκρυπται[LXX]κρυπτοικρυπτα[GNT][LXX]κρυπτ·αικρυπτ·οικρυπτ·α
Nom
Accκρυπτας[LXX]κρυπτουςκρυπτ·αςκρυπτ·ους
Datκρυπταιςκρυπτοιςκρυπτ·αιςκρυπτ·οις
Genκρυπτων[LXX]κρυπτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 15:30:06 EST