κρειττων κρεισσων • KREITTWN KREISSWN • kreittōn kreissōn

Search: κρειττον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρειττον; κρειττον; κρειττονκρείττωνκρειττον; κρειττον; κρειττονneu nom|acc|voc sg; mas voc sg; fem voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κρειττονκρείττωνκρειττονneu nom|acc|voc sg
κρειττονκρείττωνκρειττονmas voc sg
κρειττονκρείττωνκρειττονfem voc sg

κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρεισσον[GNT][LXX]κρεισσον
Nomκρεισσων[LXX]κρεισσον·^
Accκρεισσονα[GNT], κρεισσω[LXX]κρεισσον·α, κρεισσ(ο)[ν]·α
Datκρεισσονικρεισσον·ι
Genκρεισσονοςκρεισσον·ος
PlVocκρεισσονες, κρεισσους[LXX]κρεισσονα[GNT], κρεισσω[LXX]κρεισσον·ες, κρεισσ(ο)[ν]·εςκρεισσον·α, κρεισσ(ο)[ν]·α
Nom
Accκρεισσονας, κρεισσους[LXX]κρεισσον·ας, κρεισσ(ο)[ν]·ας
Datκρεισσοσι, κρεισσοσινκρεισσο[ν]·σι(ν)
Genκρεισσονωνκρεισσον·ων
3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρειττον[GNT][LXX]κρειττον
Nomκρειττων[GNT][LXX]κρειττον·^
Accκρειττονα[GNT], κρειττω[LXX]κρειττον·α, κρειττ(ο)[ν]·α
Datκρειττονι[LXX]κρειττον·ι
Genκρειττονος[GNT]κρειττον·ος
PlVocκρειττονες, κρειττουςκρειττονα[GNT], κρειττω[LXX]κρειττον·ες, κρειττ(ο)[ν]·εςκρειττον·α, κρειττ(ο)[ν]·α
Nom
Accκρειττονας, κρειττουςκρειττον·ας, κρειττ(ο)[ν]·ας
Datκρειττοσι, κρειττοσιν[GNT]κρειττο[ν]·σι(ν), κρειττο[ν]·σι(ν)
Genκρειττονωνκρειττον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:23:25 EST