κιθαρα • KIQARA • kithara

Search: κιθαρας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κιθαρας; κιθαραςκιθάρακιθαρ·ας; κιθαρ·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

κιθάρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκιθαρα[GNT][LXX]κιθαρ·α
Nom
Accκιθαραν[GNT][LXX]κιθαρ·αν
Datκιθαρᾳ[LXX]κιθαρ·ᾳ
Genκιθαρας[GNT][LXX]κιθαρ·ας
PlVocκιθαραικιθαρ·αι
Nom
Accκιθαρας[GNT][LXX]κιθαρ·ας
Datκιθαραις[GNT][LXX]κιθαρ·αις
Genκιθαρωνκιθαρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 14:39:57 EST